Agribank sẵn sàng bứt phá cho nấc thang phát triển vươn tầm nông thôn mới kiểu mẫu của Việt Nam

Agribank sẵn sàng bứt phá cho nấc thang phát triển vươn tầm nông thôn mới kiểu mẫu của Việt Nam. Chung tay cùng cả nước và ngành ngân hàng nói chung, Agribank luôn bám sát chủ trương của Đảng và Nhà Nước, thể hiện vai trò tiên phong trong việc phát triển nông thôn mới kiểu mẫu

Tags: ,

Để lại bình luận